Group ProfiliMetropol Group SirketleriMetropol'den HaberlerBasında MetropolInsak Kaynaklari

SEKTÖRLER

 Asansör
 Bilişim
 İnşaat
 Sigorta
   Güvenlik
 Elektronik
 Hayvancılık
 Tarım

BİLİŞİM SEKTÖRÜ

 

Metropol Bilişim 2000 yılından bu yana sektörde çok fazla aktif olmak yerine alt yapısını güçlendirmeyi tercih etmiş, bu hedefini de gerçek-leştirmiştir.

Bilişim istasyonları kurulumu, işletim sistemleri, network alt yapısı hazırla-ma, web tasarımı, grafik işleme, dosya yönetimi, toplam kalite yöneti-mi ve bilgisayar entegrasyonu gibi konularda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi bir kadro oluşturmuştur.

Bünyesindeki 2 MSE (Microsoft System Enginear) ve 3 MCP ( Microsoft Certifeed Proffesional) elemanı ile güçlü bir alt yapıya sahiptir.

2000 yılından beri işlettiği konya.com şehir portalı ile konyanın türkiye ve dünyaya tanıtımında önemli bir yer almaktadır.

METROPOL DESİGN

Türkiye'de Internet kavramının tanın-dığı günlerden bu yana Internet'te tanıtım konusunda yüzlerce çalışma yapmış ve bu konuda dünya ile başa baş gitmeyi başarmıştır. Firma, yıllardır kendi kurduğu çeşitli şehir portallarını aralıksız olarak yönet-mekte ve bu siteleri birer ticaret ve reklam alanına dönüştürmeyi başar-mıştır ve daha da ötesine geçmeyi hedeflemektedir.

Metropol Design tasarımı dijital bir sanat olarak görmekte ve hizmet verdiği kuruluşlar arasında herhangi bir ayrım gözetmeden sanatını profesyonelce uygulamaktadır.

Başta web tasarımı ve hosting olmak üzere e-ticaret, grafik işleme, logo tasarımı, Internet'te tanıtım, portal yönetimi, e-mail server yönetimi, interaktif cd - digicard tasarımı, intranet web sayfası tasarımı,

web yazılımı oluşturma ve web'de şirketlerin veritabanlarının yönetile-ceği otomasyonlar oluşturarak bilgi-lerin erişilebilirliğini artırmak gibi çözümler üreterek sektördeki kalite-sini kanıtlayıcı hizmetler vermektedir.

Metropol Design tüm bu hizmetlerinin haricinde zor bir işi; bilişimin her konusunda danışılacak bir otorite olmayı başarmıştır. Böylelikle gelen her türlü probleme bir çözüm üretmiş, takıldığı noktalarda ise kadrosundaki uzmanlar yoluyla uluslararası bağlan-tılar kurarak vizyonunu bir adım daha ilerletmeyi kendine görev bilmiştir.

Her sektörde olduğu gibi bilişim sektöründe de Metropol'ün temel prensibi kalite ve güvendir. Bütün çalışmalarını bu prensipler bu felsefe üzerine yapılandırır.

Saman alevi olmaktansa yavaş ama kararlı bir büyüme ve ilerleme politikası güder.

Çünki amacımız aylarca değil yüzyıllarca varolabilmektir.

 


Copyright 2000- 2004
©  - Metropol Group