Group ProfiliMetropol Group SirketleriMetropol'den HaberlerBasında MetropolInsak Kaynaklari

SEKTÖRLER

 Asansör
 Bilişim
 İnşaat
 Sigorta
   Güvenlik
 Elektronik
 Hayvancılık
 Tarım

ASANSÖR SEKTÖRÜ

 

Metropol Asansör Grubu'nun ana faaliyet konusu asansör mekanik-elektronik ürünleri üretimi ve pazarla-masıdır. Metropol Asansör, Metropol markalı kumanda kartı, revizyon kartı, halat şişesi, kumanda panosu, revizyon seti gibi ürünlerle asansör sektöründe kaliteli ürün ihtiyacını karşılamaktadır.

Üretimin her aşamasında kaliteyi prensip edinen Metropol için önemli olan diğer bir değer de güvendir. Ürünlerinin kalitesi ve emniyetliliği ile sektörde güvenilen bir firmadır.

Metropol Group'un asansör sektörün-deki faaliyetleri hızla büyüyerek asansör montajından asansör kumanda panelleri, kumanda kartları ve mekanik parça üretimine geçilmiş ve zamanla ürün yelpazesi genişlemiştir. Ürünlerinin kalitesini yüksek teknolojiyle destekleyen Metropol, üzerinde çalıştığı projelerle de asansör sektöründe devrim niteliği taşıyacak malzemeler üretmeye hazırlanmaktadır.

METROPOL ASANSÖR

1996 yılında faaliyete geçen Metropol Asansör günümüzde asansörlerde kullanılan kumanda panosu, revizyon seti, halat şişesi, kumanda kartı, revizyon kartı, revizyon kutusu ve kumanda panosu sacı, kasnak ve karşı ağırlık üretimi yapmaktadır.

Tüm çalışmalarında yüksek teknoloji kullanmayı ilke edinen firma, asansör sektöründe de bu ilkesini gerçekleşti-rerek kumanda kartlarında bilgisayar-larla kontrol edilebilen, üzerine veri yazılıp silinebilen ve asansörlerin çok daha kullanışlı hâle gelmesini sağla-yan chip teknolojisini kullanmaktadır.

METROPOL PANO

Metropol Asansör'ün kumandapanosu  sacı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Metropol Pano, 0.8 mm den 1.5 mm kalınlıkları arasında  sac kullanarak her ölçüde revizyon kutusu ve kumanda pano kutusu üretmektedir. Üretilen mamuller elektrostatik toz boya ile özel fırınlarda boyanmaktadır.

Üretiminin %50'sini Metropol Asansör' ün ihtiyacını karşılamak için gerçek-leştiren firma, %50'lik üretimini de Türkiye çapındaki asansör firmalarına pazarlamaktadır. Ayrıca Metropol Group'un inşaat faaliyetlerinde kullandığı su sayıcı panoları ve elektrik panolarıda yine Metropol Pano tarafından imal edilmektedir.

METROPOL ELEKTRONİK

Metropol Asansör bünyesinde pic teknolojisinin kullanıldığı gelişmiş ve kullanımı kolay kumanda kartları, asansörde arıza oluşması durumunda yedek ünitelerin devreye geçmesini sağlayan revizyon kartları, revizyon setleri ve kumanda kartını içeren, asansörü yöneten kumanda panola-rını üretmektedir.
 Ayrıca Metropol Group 'un hayvancılık sektöründeki otomasyon ihtiyaçlarınada hizmet etmektedir.

 


Copyright 2000- 2004
©  - Metropol Group