Group ProfiliMetropol Group SirketleriMetropol'den HaberlerBasında MetropolInsak Kaynaklari

İNSAN KAYNAKLARI

 İnsan Kaynakları
 İş Başvuru Formu
 Yönetim
 Eğitim İmkanları
 Çalışan Profili
 İşe Alma Süreci
 Bölümler

METROPOL GROUP 'A BAŞVURULAR

 

MİSYONUMUZ

Yüksek motivasyonlu, kendine güve-nen ve Metropol'ün kendine güven-mesini sağlayan, kuruma bağlı çalı-şanlara sahip olmak.

STRATEJİLERİMİZ

Nitelikli kadro oluşturma
 
Etkin çalışma ortamı ile çalışanların
   eğitimi
 
 Kurum ve çalışan arasında güven
   olgusu oluşturma ve sağlamlaştırma
 
Çalışanların motivasyonunu her
   zaman yüksek tutma ve böylece her
   zaman daha iyi sonuçlar elde etmek
 
Çalışanların kurum vizyon ve misyo-
   nunu benimsenmesinin sağlanması
 


Copyright
2009 ©  - Metropol Group